تبلیغات
...
...
دلنوشته

انسان های ساده را احمق فرض نکنید؛باور کنید آنهاخود خواستند که هفت خط نباشند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
دلنوشته

زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 28 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
دل
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 28 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
دلنوشته

سر سری ردشو و زندگی کن

"دقت"،"دق ات" میدهد!

Take it easy and live happily

"if you pay "Attention

!"You'll be killed by "tension

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 28 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
طنز
[http://www.aparat.com/v/eZJUT]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
طنز
[http://www.aparat.com/v/38gTm]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
طنز
[http://www.aparat.com/v/z2sox]
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI
چشمای تو

تمامی رنگ ها مال تو

سیاهی چشمانت برای من!

می خواهم آسمانی بسازم برای خودم

تا با هر نگاه تو موجی از ستاره ها زاده شوند

با بوسهات بر پیشانیم ماه بخندد

و آغوشت کهکشانی آرام برای من باشد

تا تو هستی دنیای من هیچ کم ندارد ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 مرداد 1396 :: نویسنده : HOSSEIN ZANDVAKILI